Czeskie Góry » Góry Orlickie, Broumowsko » Cieplickie Skały (Teplické skály)

Cieplickie Skały (Teplické skály)

Rezerwat przyrody oraz część składowa kompleksu Cieplicko-Aderszpaskie Skały. Od Aderszapskich skał oddzielone są Wilczym wądołem. Dzielą się na Skalski grzbiet, grzbiety Czapu, supich skał i Krawie góry, następnie potem bardziej rozczłonkowane i rozległe platformy Bludisztie (Labiryntu) i Rokliny, pomiędzy którymi rozciąga się Teplickie miasto skalne. Przechodzi tędy ścieżka nauczna z możliwością obejrzenia ponad 70 formacji skalnych. Teplickie skały są bardzo wyszukiwanym terenem przez alpinistów. Przepiękny widok na Teplickie skały nastala się z grodu skalnego Strzem, z którego do dziś dochowały się tylko niepozorne resztki. Na wierzch wieży skalnej, gdzie kiedyś stał gród prowadzi zboczenie z ścieżki naucznej po przygotowanych schodach. Wyjście jednak wymaga dosyć dobrej kondycji fizycznej.
Teplickie skały Teplickie skały
Teplickie skały
Teplickie skały Teplickie skały
Teplickie skały
Jaskinia Jaskinia
Jaskinia